نرم افزار B612 برای ادیت پیشرفته عکس های سلفی شما است.است.تا به حال اتفاق افتاده برای شما که عکسی میگیرید که کیفیتش بد میشه یا میخواهید تغیراتی در عکس انجام بدید؟؟ این نرم افزار برای همچین مواقعی ساخته شده است