اکثر کاربران از دکمه عکس کامپیوتر خبردار هستند ولی میدانید که محدودیت هایی دارد.
این نرم افزار برای گرفتن عکس از صفحه مانیتور با کیفیت بالا است.
رمز فایل:www.sarzamindownload.com