سلام
بازی های آنلاین زیادی وجود داره اما در اینجا فقط 4تاشو نو گذاشتم

به معرفی بروید

بازی تراوین :بازی ای هست استراتژیکی که اول بازی یک دهکده داری و می تونونی دهکده های بیشتری یا درست کنی و یا تسخیر کنید و رتبه به جمعیت بستگی داره.من از این بازی خیلی خوشم نمیاد و به شما هم پیشنهاد می کنم در این بازی ثبت نام نکنید

بازی جنگ خان ها: بازی ای هست استراتژیکی که اولش یک قلعه داری،رتبه به سطح پادشاهی بستگی داره،در این بازی اساس پادشاهی منابع است. به نظر من این بازی بازی خوبی و من از این بازی خوشم میاد و به شما هم پیشنهاد می کنم در این بازی ثبت نام کنید

بازی عصر پادشاهان:بازی استراتژیکی است. من این بازی رو نمیشناسم چون تا حالا در این بازی نبوده ام 

بازی هفت تیر:در این بازی خرید و فروش سلاح می کنید،ماشین سرقت می کنید،خلاف می کنید و...برای پول درآوردن.از این شهر به آن شهر می روید،فرودگاه و ایستگاه قطار می خرید،مزارع مواد می خریدو... .من این بازی رو بهتون پیشناهد می کنم