به نام خدا
روش های درس خواندن


1-کتاب درسی را برای مطالعه از آخر شروع کنی به خواندن
2-باید به آن درس علاقه داشته باشی
3-به نظر من 60%حفظ درس به یادگیری سرکلاس بستگی دارد و باید سر کلاس حسابی به درس گوش کنیم
4-ذهنمان را در موقع درس خواندن از همه چی پاک کنیم
5-در موقع درس خواندن و در موقع امتحان نه به آینده و نه به گذشته فکر نکنیم
موفّق باشید