برای خواندن آیا می دانید ها به ادامه مطلب بروید

آیا می دانید استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش شما را تا700برابر افزایش میدهد.
آیا می دانید وقتی عطسه می کنید مردم به شما{عافیت باش}می گویند،چرا که وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه ی یک میلیون و نیم ثانیه می ایستد.
آیا می دانید وقتی به شدت عطسه می کنید،ممکن است یک دنده ی شما بشکند و اگر عطسه ی خود را حبس کنید ممکن است یک رگ خونی در سر و گردن شما پاره شود و بمیرید.
آیا می دانید  موش های ضحرایی چنان سریع تکثیر پیدا می کنند،که در عرض18ماه 2تا موش صحرایی قادر اند یک میلیون فرزند داشته باشند.
آیا می دانید عمومی ترین نام در جهان نام محمد{ص}است.
آیا می دانید اسم تمام قاره ها با همان حرفی که آغاز شده است پایان می یابد.
آیا می دانید زمانی که گوشت و شیر را با هم می خوریم،بدن به هیچ وجه کلسیم شیر راجذب نمی کند. بهتر است میان مصرف گوشت و شیر حداقل 3ساعت فاصله باشد.
آیا می دانید برای اخم کردن باید43 ماهیچه را به کار بگیریم.
آیا می دانید برای لبخند زدن در حدود17 ماهیچه به کار می افتد.
آیا می دانید هر2000اخم یک چروک بر روی صورت ایجاد می کند.

بر گرفته شده از کتاب های آیا می دانید

آیا می دانید های بیشتر در بقیه ی روز ها. شاید هر روز چند آیا میدانید درون وبلاگ قرار گیرد