همانطو که در آیا میدانستید های قبل گفته ام که ممکن است هر روز چند آیا می دانید در وبلاگ قرار گیرد من امروز چند تا آیا می دانید دیگر در وبلاگ میگذارم
برای مطلالعه ی آیا می دانید ها به ادامه مطلب بروید

آیا می دانید وزن چشم زرافه دو برابر مغز آن است؟
آیا می دانید به طور متوسط هر فرد حداقل هفت بار در هر شب خواب می بیند که متوسط زمان آنها 2تا3ثانه است.
آیا می دانید حساسترین عضو بدن چشم است که می تواند 10هزار رنگ را تشخیص دهد.
آیا می دانید فندک قبل از کبریت اختراع شده است.
آیا می دانید رنگ مورد علاقه ی 80% آمریکایی های آبی است!!!
آیا می دانید در این دنیا تعداد جوجه ها از آدم ها بیشتر است.
آیا می دانید بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته ی عصبی دارد.
آیا می دانید که آب گرم زودتر از آب سرد یخ می بندد.

برگرفته شده از کتاب های آیا می دانید
آیا می دانید های بیشتر در روز های دیگر